ไฟสวน LED

ไฟสวนเส้นทาง, ทำให้แสงสว่างกลางแจ้ง, ไฟสนามกลางแจ้ง.