พาณิชย์ไฟ led ไฟเบย์สูง

เชิงพาณิชย์ไฮเบย์นำไฟนำแสงอ่าวสูงฉุกเฉิน, นำโคมไฟทดแทนอ่าวสูง, led high bay emergency lighting.