โคมไฟดิสชาร์จ

โคมไฟเหนี่ยวนำ 200w, หลอด uv, โคมไฟอาร์คไฟฟ้า.