ไฟ LED ป้องกันการระเบิด

เปลวไฟหลักฐานนำแสง, ระเบิดนำแสงอ่าวสูงของ, นำโคมไฟป้องกันการระเบิด.