ไฟ LED ติดตามกำลังสูง

ติดตามนำสปอตไล, wire track lighting, แสงติดตามการควบคุมระยะไกลลวดติดตามแสง.