หลอดไฟ LED SMD

หรี่แสงได้นำหลอดไฟ, แสงสีขาวอบอุ่นนำหลอดไฟ, นำหลอดไฟที่มีความยืดหยุ่น.